SizeUpMiamiCountyKS Logo

Miami County, Kansas
Economic Development Department
201 S. Pearl, Suite 202
Paola, KS 66071

Janet McRae
jmcrae@miamicountyks.org
(913) 294-4045